ИМПРИНТ

Информация съгласно § 5 TMG:

JITpay™ GmbH
Willy-Brandt-Platz 16 – 20
38102 Брауншвайг
Германия

Представлявано от:
Д-р Даниел Щайнке (управляващ директор)

Денис Валенда (управляващ директор)

Manuel Faeh (управляващ директор)

За контакти:

E-mail: support@JITpay.eu
Телефон: +49 531 387 630 10
Факс: +49 531 209 77 0 – 21 21

регистриран в:
Търговски регистър на Районен съд в Брауншвайг под номер HRB 206026

идентификационен номер по ДДС: DE308198146

и

JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19
38102 Брауншвайг
Германия

Представлявано от:
Денис Валенда (управляващ директор)
Carsten Koch (управляващ директор)

За контакти:

E-mail: support@JITpay.eu
Телефон: +49 531 387 630 – 10
Факс: +49 531 209 77 0 – 21

регистриран в:
Търговски регистър на местния съд в Брауншвайг под номер HRB 206807
идентификационен номер по ДДС: DE262466722
Компетентен надзорен орган:
Федерален орган за финансов надзор (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Германия

Задължителна информация съгласно Наредбата за Възнагражденията на Институциите

Обхват на прилагане

JITpay™ Financial GmbH е субект на Наредбата за Регулаторните изисквания към Системите за Възнаграждения на институциите (Наредба за Възнагражденията на Институциите – InstitsVergV) в съответствие с член 1, параграф 1б от Германския Закон за Банките (KWG) и член 1, параграф 1 от InstitsVergV. JITpay™ Financial GmbH обаче не отговаря на изискванията на § 17 от InstitsVergV за значими институции, така че за него се прилагат само общите разпоредби на §§ 2-16 от InstitutsVergV.

Система за възнаграждения на JITpay™ Financial GmbH

Служителите и мениджърите, наети от JITpay™ Financial GmbH, имат трудови договори, договорени в писмена форма, които съдържат всички съответни разпоредби за съответните възнаграждения. Понастоящем не съществува икономическа зависимост на служителите и мениджърите от променливите компоненти на възнаграждението, тъй като системата за възнаграждение на JITpay™ Financial GmbH предвижда само фиксирано възнаграждение. JITpay™ Financial GmbH отговаря на всички изисквания за система за възнаграждения съгласно §§ 3 до 7, 10 InstitutsVergV. Поради малкия размер на JITpay™ Financial GmbH не е представена подробна информация за общия размер на всички възнаграждения.