Политика за поверителност

От съображения за разбираемост за личните наименования е избрана формата за мъжки род, но винаги се има предвид и формата за женски род. JITpay™ GmbH и JITpay™ Financial GmbH (наричани по-нататък съвместно JITpay™) предлагат на своите клиенти (предприемачи) възможността да се възползват от централната счетоводна услуга (услугата за фактуриране) и предварителното финансиране на вземания от доставки и услуги („автентичен факторинг“) чрез достъп до тяхната интернет платформа (наричана по нататък платформа JITpay™). Двете предложения за услуги са тясно свързани и се допълват взаимно. За да можете Вие, а оттам и дружеството, което представлявате, да се възползвате пълноценно от тези услуги, ние трябва непрекъснато да събираме, обработваме и съхраняваме данни, които могат да бъдат с личен и неличен характер, като част от процеса на регистрация в платформата JITpay™ и за срока на бизнес отношенията. Защитата и сигурността на Вашите лични данни е основен приоритет за JITpay™. Ето защо ние стриктно спазваме законовите изисквания:

1.Защита на данните

Ние, JITpay™ GmbH и JITpay™ Financial GmbH, обръщаме особено внимание на спазването на законите за защита на данните. Съответните закони за защита на данните, по-специално Общият Регламент относно Защитата на Данните на ЕС и Федералният Закон за Защита на Данните (нов), се спазват изцяло от нас. Обработката на лични данни се извършва изключително на основата на съответните закони и се осъществява само за целите, посочени под № 4. Данните се обработват само в съответствие с разпоредбите на настоящата политика за поверителност.

Обработката на лични данни се извършва изключително на основата на съответните закони и се осъществява само за целите, посочени под № 4. Данните се обработват само в съответствие с разпоредбите на настоящата политика за поверителност.

2.Отговорен орган

Органът, отговорен за обработката на данните, е:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
Telefon: +49 531 387 630 10 Telefon: +49 531 387 630 10
E-Mail: support@JITpay.eu E-Mail: support@JITpay.eu
Geschäftsführer: Herr Dr. Daniel Steinke, Herr Dennis Wallenda, Herr Manuel Faeh Geschäftsführer: Herr Dennis Wallenda, Herr Carsten Koch
IT-Leiter: Herr Boris Parke IT-Leiter: Herr Boris Parke

3.Събиране на данни

Събираме, съхраняваме и обработваме следните видове данни, за да изпълняваме договорни и законови разпоредби:

 • Фирмени данни (включително име и адрес на клиента, банкови данни)
 • Лични данни (включително име, адрес на лицето за контакт при клиента, дата на раждане)
 • Данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес на лицето за контакт)
 • Други данни (напр. длъжност на лицето за контакт, транспортни данни, данни за поръчка, данни за фактуриране, географски данни).

Първоначалното събиране, съхраняване и обработване на горепосочените данни се извършва като част от процеса на регистрация в платформата JITpay™.

4.Цел на обработката на данните

Ние обработваме данните, посочени в № 3, изключително

 • За изпълнение на договорните отношения (чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) (централно счетоводство или договор за факторинг)
 • За изпълнение на правни, съдебни или официални изисквания/заповеди (чл. 6, ал. 1, буква в DSGVO) (напр. пране на пари, кредитни доклади)
 • За информация относно нашата гама от услуги и събития (чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO)
 • За извършване на анонимизиран статистически анализ

5.Предаване на данни

Предаването на данни се извършва в следните области:

 • Предаване на данни на партньори за рефинансиране в рамките на факторинга
 • Предаване на данни на органи с цел изпълнение на законови изисквания (напр. пране на пари)
 • Предаване на данни на трети страни с цел проверка на кредитоспособността и самоличността (включително Schufa)
 • Предаване на клиенти или изпълнители в рамките на централното счетоводство
 • Маркетингови цели
 • Започване на бизнес
 • Започване на бизнес
 • Данни за служителите за целите на фактурирането

JITpay™ предава събраните данни, освен всичко друго, на доставчици на рейтингови и информационни услуги (наричани по-долу „трети страни“), за да получи допълнителна информация, като например пълномощия за представителство, действителни собственици, свързани дружества, както и данни за поведението на плащанията и риска от кредитно неизпълнение. Основните ни доставчици на рейтингови и информационни услуги са изброени по-долу:

 • Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30,10317 Берлин, Германия
 • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Германия
 • Verein Creditreform Braunschweig e.V., Saarbrückener Str. 253 A, 38116 , Германия

Освен това, JITpay™ предава вземания от клиенти на банки или финансови институции с цел рефинансиране, ако е приложимо. За тези прехвърляния може да се наложи предаването на лични данни, събрани в процеса на регистрация или от трети страни. Предаването на данни между двете дружества на JITpay™ се извършва с цел правилно предоставяне на съвместното предлагане на услуги.

6. Предаване на данни на трета държава

Не се извършва и не се планира прехвърляне на данни към трети държави.

7. Периоди на изтриване

Запазените от нас лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани, след като целите, посочени в № 4, престанат да се прилагат или след изтичане на законоустановените срокове за запазване.

8. Права на субектите на данни

Имате право да получите информация за запазените от нас данни. Освен това имате право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката и преносимост на данните. За да защитите правата си (също и от № 7), можете да се свържете с нас в писмена или текстова форма на следните адреси:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
E-Mail: support@JITpay.eu E-Mail: support@JITpay.eu

Ако смятате, че правата Ви не се спазват напълно при обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган, който отговаря за Вас. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Това не засяга обработката, която е била извършена преди оттеглянето.

9. Длъжностно лице по защита на данните

Назначили сме длъжностно лице по защита на данните. С него може да се свържете по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, чрез следните данни за контакт: Kämmer Consulting GmbH Телефон: +49 531 70 22 49 – 47 E-mail: w.casselmann@kaemmer-consulting.de

10. Задължение за предоставяне на лични данни

Ако желаете да влизате в договорни отношения с нас, трябва да предоставите личните данни, които са необходими за изпълнението на свързаните договорни задължения или за чието събиране съществува законово задължение. Ако данните не се предоставят, не може да се сключи договор.

11. Съгласие за защита на данните

Като част от процеса на регистрация (установяване на договорни отношения с JITpay™), вие се съгласявате със събирането, съхраняването, обработването и предаването на вашите данни от JITpay™ в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни. JITpay™ може да използва тези данни за изпълнение на договорените услуги в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Това съгласие се отнася за първоначалното предоставяне и използване на данните, както и за всяко бъдещо събиране, обработване и съхранение за срока на активните бизнес отношения с JITpay™. Можете да оттеглите съгласието си за събиране, съхранение, обработка и препращане на Вашите данни от JITpay™ по всяко време като част от процеса на регистрация в платформата JITpay™. За тази цел, моля, изпратете съответното ясно изявление до JITpay™ GmbH, Площад Willy-Brandt-Platz 19, 38102 Брауншвайг, Германия. . . .