СПЕДИТОР

ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕСИ, УГОЛЕМЕНА ГЪВКАВОСТ и ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪР КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ КОМПАНИИ

JITpay™ дигитализира и обединява процесите на фактуриране в логистиката. В рамките на централното счетоводство (ZAL®) JITpay™ поема отчитането на всички логистични разходи за спедитори и ги обобщава само в една фактура, например месечна.

Централното счетоводство (ZAL®) съчетава JITpay™ с факторинг, което позволява незабавно плащане на транспортните компании/спедиторите, както осигурява и гъвкави условия на плащане за спедитора. Това дава на спедитора достъп до много по-голям транспортен капацитет и му позволява да фактурира и плаща на своите спедитори/транспортни оператори чрез JITpay™ в напълно прозрачен и основан на резултатите начин.

ЦЕНТРАЛНО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ВСИЧКИ ЛОГИСТИЧНИ РАЗХОДИ

ZAL®

Сложете край на досадното струпване на хартия

С решението SaaS (софтуер като услуга) ZAL® JITpay™ обработва процесите на фактуриране към спедитора или превозвача.

JITpay™ също предлага възможност за прилагане на сложни ценови модели, базирани на ефективността

Сърцето на ZAL® е така нареченият „Тунел за фактуриране“. Това позволява на спедитора да кредитира контракторите за транспортни услуги, на кратки интервали от време, докато JITpay™ предоставя само колективна фактура, напр. месечна. Страничният ефект от това е, че цялата информация, свързана с транспорта, се обединява от JITpay™ и се докладва обратно на ERP системата на спедитора.

АВТОМАТИЗИРАНО И БАЗИРАНО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ФАКТУРИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ТРАНСПОРТНА УСЛУГА.

Фактурирането на транспортните услуги чрез ZAL® е напълно дигитално и по този начин автоматизирано. Договорената тарифа, дигиталната информация за поръчката и доставката са основата за фактуриране

На базата на тази информация се изчислява таксата за превоз, като се отчита например спазването на сроковете и т.н., и се създават фактури. Поради отчитането на действителните данни за изпълнението във фактурата, фактурата е „без възражения“, т.е. не е необходимо последващо изясняване на различията.

Фактурите към спедиторите/транспортните компании могат да се издават незабавно или периодично.

ПРЕВЪРНИ 100 НА ЕДНО

фактуриране на товари може да бъде допълнено с “Тунела за Фактуриране”: на JITpay™:

„Тунелът за фактуриране“ на JITpay™ позволява на контрактори да бъдат фактурирани незабавно или на кратки интервали от време, като същевременно се генерира обща фактура за спедитора.

Чрез “ тунела за фактуриране“ на JITpay™ вие като спедитор имате само един кредитор и получавате едно извлечение без възражения на месец.

Транспортните оператори, от друга страна, получават незабавно фактури за предоставената услуга и при поискване се заплащат изцяло от JITpay™ в рамките на 24 часа.

Допълнително, можете да удължите сроковете си за плащане към транспортните компании до 90 дни. В същото време привличате и запазвате спедитори и превозвачи.

-Счетоводство чрез ZAL®

УСЛУГАТА E ПЛАТЕНА НЕЗАБАВНО

ФАКТОРИНГ ЗА ТРАНСПОРТНИ КОМПАНИИ

Факторингът за транспортните компании JITpay™ дава възможност на спедиторите да плащат бързо на своите контрактори и да удължат собствените си срокове за плащане. Създаването на факторинг структури е сложно и скъпо. В системата JITpay™, тези процедури вече са включени:

JITpay™ обикновено плаща на спедитора/транспортната фирма в рамките на 24 часа от изпълнението на договора. Като спедитор получавате възможност гъвкаво да определяте условията на плащане и по този начин да създавате по-голяма финансова свобода.

Особено ако вече използвате дълги срокове за плащане, можете да използвате JITpay™ Транспортни Контрактори Факторинг, за да се обърнете към много повече транспортни компании, който зависят от бързото плащане за своите услуги. Това може да доведе до значителни спестявания на разходи за превоз на товари. Това може да доведе до значителни спестявания на разходи за превоз на товари.

С JITpay™ разширявате сътрудничеството със съществуващите си партньори и по-лесно се свързвате с нови.

Факторинг за транспортни компании-предимства

е дигитална система за управление на поръчките с интегрирана телематика.

JITfleet™

JITfleet™ е дигитална система за управление на поръчките с интегрирана телематика. С помощта на JITfleet™ получавате пълна прозрачност на поръчките си, дигитални потвърждения за натоварване, постоянно издирване и локализиране на информация, както и дигитална разписка за доставка. JITfleet™ се състои от портал (управление на поръчки) и APP (телематика), а също и от API за интегриране в съществуващи системи.

С помощта на JITfleet™ получавате пълна прозрачност на поръчките си, дигитални потвърждения за натоварване, постоянно издирване и локализиране на информация, както и дигитално доказателство за доставка.

JITpay™ им предоставя JITfleet™, когато използват централно фактуриране. Това означава, че можете лесно и бързо да свържете превозвачите по фиксирани маршрути с вашата ERP система без допълнителни инвестиционни разходи.

JITfleet има интерфейси към широк обхват от ERP и TMS системи.

Приложението JITfleet™ е налично за устройства с Android  тук безплатно в Google Play Store 

Функциите на JITfleet™-