СПЕДИЦИЯ

За по-ефективни процеси, по-добра ликвидност и повече сигурност в транспортната услуга.

JITpay™ дигитализира и обединява процесите на фактуриране в логистиката. В рамките на централното счетоводство (ZAL®) JITpay™ поема отчитането на всички логистични разходи за спедитори и доставчици на логистични услуги и ги обединява само в една фактура, например месечна.

Централното разплащане съчетава JITpay™ с факторинг, което позволява незабавно плащане на превозвачите, както и гъвкави условия за плащане за спедитора. Това дава на спедитора достъп до много по-голям транспортен капацитет и чрез JITpay™ му позволява да фактурира и плаща на своите превозвачи по напълно прозрачен и основан на резултатите начин.

ЦЕНТРАЛНО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ВСИЧКИ ЛОГИСТИЧНИ РАЗХОДИ

ZAL®

Край на сложните процеси.

Със ZAL® JITpay™ поема разплащанията ви с транспортните компании, които използвате. Независимо дали имате постоянни партньори или купувате транспортни капацитети услуги на спот пазара, разплащането чрез JITpay™ може да бъде интегрирано гъвкаво и лесно във вашите процеси. Например като напълно автоматизирано решение директно във вашата TMS система или като допълнително приложение.

Сърцето на ZAL® е така нареченият “ Billing-Funnel“ Той позволява на спедитора да фактурира на контрагентите транспортните услуги на кратки интервали, но да получава само пакетна месечна фактура от JITpay™. Страничният ефект от това е, че цялата информация, свързана с транспорта, се обединява от JITpay™ и се докладва обратно към TMS.

АВТОМАТИЗИРАНО И БАЗИРАНО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ФАКТУРИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ТРАНСПОРТНА УСЛУГА.

Фактурирането на транспортните услуги чрез ZAL® е напълно дигитално и по този начин автоматизирано. Договорената тарифа, дигиталната информация за поръчката и доставката са основата за фактуриране

Поръчките към транспортните компании могат да бъдат прехвърляни от TMS към системата JITpay™ или създавани директно в системата JITpay™. След като транспортната компания предостави услугите си, JITpay™ автоматично създава фактурата, като взема предвид действително предоставените услуги, като например спирки за обиколка или товарни километри. По този начин се елиминира често досадният процес на проверка на фактурите, създаване на кредитни известия и изясняване на разликите, тъй като разплащането се създава „без възражения“, като се вземат предвид данните за действителното изпълнение.

Фактурите към транспортните фирми могат да се издават незабавно или периодично.

Възбужда ли интерес? Регистрацията в JITpay™ е безплатна и без срок на договора. Просто я изпробвайте:

Безплатна регистрация

ПРЕВЪРНИ 100 НА ЕДНО

Фактурирането на товарните превози може да бъде допълнено “Тунела за Фактуриране”на JITpay™.

Автоматизираното фактуриране на товарни превози може да бъде допълнено с „фунията за фактуриране“ на JITpay™:

JITpay™ „Billing-Funnel“ дава възможност да се фактурира на превозвачите веднага или на кратки интервали, като същевременно се генерира колективна фактура за спедитора:

Транспортните оператори, от друга страна, получават незабавно фактури за предоставената услуга и при поискване се заплащат изцяло от JITpay™ в рамките на 24 часа.

Освен това можете да удължите сроковете за плащане към транспортните си компании до 90 дни и по този начин да увеличите ликвидността си. В същото време запазвате транспортните компании.

-Счетоводство чрез ZAL®

Опит

КАРТА ЗА ГОРИВО

JITfuel™

Никога няма да имате проблеми с лимитите на вашата карта за гориво!
Картата за гориво JITfuel™ без предпазни клаузи е вашето решение!

Symbol_Haus_Kreis_Grün

Няма нужда от oсигуряване, нашето осигуряване е вашата поръчка за транспорт 

Symbol_Euro_Kreis_Grün

Без лимит на картата за фактуриране чрез JITpay™ през кешпул

Symbol_Tankstelle_Kreis_Grün

Атрактивни цени на гориво  

Symbol_Tankstellen_Kreis_Grün

15 000 бензиностанции в цяла Европа 
Повече информация на: network.eurowag.com 

Symbol_Münzen_Kreis_Grün

Без скрити разходи  

Symbol_Blatt_Kreis_Grün

При поискване: 100% CO2-компенсирано гориво 

charging_icon.png

Инфраструктура за зареждане на е-камиони със 136 000 точки за зареждане в Европа   

УСЛУГАТА E ПЛАТЕНА НЕЗАБАВНО

ФАКТОРИНГ ЗА ТРАНСПОРТНИ КОМПАНИИ

Факторингът за превозвачи на JITpay™ дава възможност на превозвачите да плащат бързо на своите контрагенти и да удължат собствените си срокове за плащане. Създаването на факторинг структури е сложно и скъпо. В системата на JITpay™ те вече са включени:

JITpay™ обикновено плаща на превозвачите в рамките на 24 часа от уреждането на въпроса. Като спедитор вие имате възможност гъвкаво да структурирате условията на плащане и по този начин да си създадете по-голяма финансова свобода.

Особено ако вече използвате дълги срокове на плащане или се налага да ги удължите в бъдеще поради пазарните условия, можете да използвате факторинга за превозвачи на JITpay™, за да привлечете много повече превозвачи, които зависят от бързото заплащане на услугите си. Това може да доведе до значителни икономии на разходи за превоз на товари.

С JITpay™ разширявате сътрудничеството със съществуващите си партньори и по-лесно се свържете с нови.

Факторинг за транспортни компании-предимства

е дигитална система за управление на поръчките с интегрирана телематика.

JITfleet™

JITfleet™ е цифрова система за управление на поръчките с интегрирана телематика. С помощта на JITfleet™ вашите транспортни компании могат да получават поръчки, да назначават превозни средства (диспечиране) и да изпращат информация за проследяване към вашата TMS система. JITfleet™ се състои от портал (управление на поръчки) и APP (телематика), както и API за интегриране в съществуващи системи.

С помощта на JITfleet™ получавате пълна прозрачност на поръчките си, дигитални потвърждения за натоварване, постоянно издирване и локализиране на информация, както и дигитално доказателство за доставка.

JITpay™ им предоставя JITfleet™, когато използват централно фактуриране. Това означава, че можете бързо и лесно да свържете вашите транспортни компании с фиксирани маршрути към вашата TMS без допълнителни инвестиционни разходи.

JITfleet™ има интерфейси към широк обхват от ERP и TMS системи.

Приложението JITfleet™ е налично за устройства с Android  тук безплатно в Google Play Store 

Функциите на JITfleet™-

Фактуриране и плащане веднага

JITinvoice

С помоща на JITinvoice можете автоматично да създавате и да изпращате фактури, и те ще бъдат заплащани незабавно от JITpay™.

С помощта на JITinvoice можете автоматично да създавате и изпращате фактури и те да бъдат заплащани незабавно от JITpay™.

JITfleet™ генерира разписка за доставка, въз основа на която JITinvoice генерира фактурата. Можете да добавяте допълнителни услуги (напр. отделни часове за престой). След това фактурата с поръчката и разписката за доставка може да се изпрати на клиента с едно „кликване“. След изпращането на фактурата обикновено получавате парите в сметката си 24 часа по-късно. Ние се грижим за получаването на парите от клиента, за изпращането на напомняния за фактурата и също така поемаме риска в случай, че клиентът ви изобщо не плати.

С JITfleet™ и JITinvoice сте дигитализирали търговския си процес и никога повече няма да чакате пари от клиентите си.

Предимства на пръв поглед: