Expediteurs

VOOR SLANKERE PROCESSEN, BETERE LIQUIDITEIT EN MEER ZEKERHEID IN DE LOGISTIEKE SECTOR

JITpay™ digitaliseert en bundelt de factureringsprocessen in de logistiek. In het kader van de centrale boekhouding (ZAL®) neemt JITpay™ de boekhouding van alle logistieke kosten voor de expediteurs en logistieke dienstverleners over en combineert ze in slechts één, bv. maandelijkse, factuur.

Centrale verrekening combineert JITpay™ met (reverse) factoring, wat een onmiddellijke betaling van de vervoerders en flexibele betalingsvoorwaarden voor de expediteur mogelijk maakt. Hierdoor krijgt de expediteur toegang tot veel meer transportcapaciteit en kan hij, via JITpay™, zijn vervoerders op een volledig transparante en prestatiegerichte manier factureren en betalen.

CENTRALE BOEKHOUDING VAN ALLE LOGISTIEKE KOSTEN

ZAL®

Maak een eind aan ingewikkelde processen.

Met ZAL® neemt JITpay™ de afrekening over met de transportbedrijven waarop u een beroep doet. Ongeacht of u vaste partners hebt of transportcapaciteit koopt op de spotmarkt, de afrekening via JITpay™ kan flexibel en eenvoudig in uw processen worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld als een volledig geautomatiseerde oplossing direct in uw TMS-systeem of als een extra toepassing.

Het hart van ZAL® is de zogenaamde “factureringstunnel”. Hierdoor kan de expediteur de contractanten met korte tussenpozen factureren voor transportdiensten, maar ontvangt hij van JITpay™ slechts een gebundelde maandelijkse factuur. Het neveneffect hiervan is dat alle transportrelevante informatie door JITpay™ wordt gebundeld en teruggemeld aan het TMS.

GEAUTOMATISEERDE EN OP PRESTATIES GEBASEERDE FACTURERING VAN DE GEKOCHTE VERVOERSDIENST

De facturering van vervoersdiensten via ZAL® is volledig digitaal en dus geautomatiseerd. Het overeengekomen tarief en de digitale bestel- en leveringsgegevens vormen de basis voor de facturering.

Orders aan de transportbedrijven kunnen van het TMS naar het JITpay™-systeem worden overgebracht of rechtstreeks in het JITpay™-systeem worden aangemaakt. Nadat het transportbedrijf zijn diensten heeft verricht, maakt JITpay™ automatisch de factuur op, rekening houdend met de werkelijk verrichte diensten, zoals tour stops of lading KM. Dit maakt een einde aan het vaak langdurige proces van facturen controleren, creditnota’s opstellen en verschillen verduidelijken, aangezien de afrekening “zonder bezwaren” tot stand komt, rekening houdend met de werkelijke prestatiegegevens.

De facturen aan de vervoersbedrijven kunnen onmiddellijk of periodiek worden verzonden.

MAAK VAN DUIZEND ÉÉN!

Geautomatiseerde vrachtfacturering kan worden aangevuld met de JITpay™ “Billing-Funnel”:

De JITpay™ “Billing-Funnel” maakt het mogelijk de vervoerders onmiddellijk of met korte tussenpozen te factureren, terwijl voor de expediteur een verzamelfactuur wordt gegenereerd:

Via de JITpay™ “Billing-Funnel” heeft u als expediteur slechts één contactpersoon en ontvangt u één geverifieerde factuur per maand.

De vervoerders daarentegen worden prompt gefactureerd voor de geleverde dienst en op verzoek binnen 24 uur volledig betaald door JITpay™.

U kunt ook uw betalingstermijnen aan uw transportbedrijven verlengen tot 90 dagen en zo uw liquiditeit verhogen. Tegelijkertijd behoudt u transportbedrijven.

Facturering via ZAL® - de voordelen

DE DIENST ONMIDDELLIJK BETAALD

(Omgekeerde) Factoring

JITpay™ "Reverse - Factoring" geeft expediteurs de mogelijkheid om hun contractanten snel te betalen en hun eigen betalingstermijnen te verlengen. Het opzetten van reverse factoring structuren is ingewikkeld en duur. In het JITpay™-systeem zijn deze al inbegrepen:

JITpay™ betaalt vervoerders binnen 24 uur na verrekening. Als expediteur krijgt u de mogelijkheid om uw betalingstermijnen flexibel te structureren en zo meer financiële armslag voor uzelf te creëren.

Vooral als u al lange betalingstermijnen hanteert of deze in de toekomst moet verlengen vanwege de marktomstandigheden, kunt u met JITpay™ Reverse Factoring veel meer transportbedrijven aanspreken die afhankelijk zijn van snelle betaling voor hun diensten. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de vrachttarieven.

Met JITpay™ verdiept u de samenwerking met uw bestaande partners en haalt u gemakkelijker nieuwe partners binnen.

(Omgekeerde) factoring - de voordelen

DIGITAAL ORDERBEHEER

JITfleet™

JITfleet™ is een digitaal orderbeheersysteem met geïntegreerde telematica. Met JITfleet™ kunnen uw transportbedrijven orders ontvangen, voertuigen toewijzen (dispatching) en track & trace informatie terugsturen naar uw TMS-systeem. JITfleet™ bestaat uit een portaal (orderbeheer) en een APP (telematica), evenals een API voor integratie in bestaande systemen.

Met behulp van JITfleet™ krijgt u volledige transparantie van uw bestellingen, digitale laadbevestigingen, permanente track and trace informatie en een digitaal leveringsbewijs.

JITpay™ biedt u JITfleet™ aan als een “white label product” wanneer u gecentraliseerde facturering gebruikt. Dit betekent dat u uw vaste-routevervoerders snel en eenvoudig op uw TMS kunt aansluiten zonder extra investeringskosten.

JITfleet beschikt over interfaces met een groot aantal ERP- en TMS-systemen.

De JITfleet™-app is gratis beschikbaar voor  Android-toestellen hier in de Google Play Store. 

JITfleet™ - de functies

ONMIDDELLIJK GEFACTUREERD EN BETAALD

JITinvoice

Met JITinvoice kunt u uw facturen automatisch aanmaken en verzenden en ze onmiddellijk laten betalen door JITpay™.

Met JITinvoice kunt u uw facturen automatisch aanmaken en verzenden en ze onmiddellijk laten betalen door JITpay™.

JITfleet genereert een ontvangstbewijs op basis waarvan JITinvoice de factuur genereert. U kunt extra diensten toevoegen (bv. aparte standtijden). Daarna kan de factuur met de bestelling en de leveringsbon met een “klik” naar de klant worden gestuurd. Zodra de factuur is verstuurd, ontvangt u het geld 24 uur later op uw rekening. Wij zorgen voor de ontvangst van het geld van de klant, sturen herinneringen voor de factuur en nemen ook het risico op ons in het geval dat uw klant helemaal niet betaalt.

Met JITfleet™ en JITinvoice hebt u uw commercieel proces gedigitaliseerd en hoeft u nooit meer te wachten op geld van uw klanten.

Voordelen in een oogopslag: