Verzenders

SLANKERE PROCESSEN, MEER FLEXIBILITEIT EN BETERE TOEGANG TOT VERVOERDERS

JITpay™ digitaliseert en bundelt de factureringsprocessen in de logistiek. In het kader van de centrale boekhouding (ZAL®), neemt JITpay™ de boekhouding van alle logistieke kosten voor de verzenders over en vat ze samen in slechts één, bv. maandelijkse, afrekening.

Centrale verrekening combineert JITpay™ met factoring, wat onmiddellijke betaling van de vervoerders/shippers mogelijk maakt, alsook flexibele betalingsvoorwaarden voor de shipper. Hierdoor krijgt de verlader toegang tot veel meer transportcapaciteit en kan hij, via JITpay™, zijn expediteurs/transportbedrijven op een volledig transparante en prestatiegerichte manier factureren en betalen.

CENTRALE BOEKHOUDING VAN ALLE LOGISTIEKE KOSTEN

ZAL®

Maak een einde aan die vervelende papierstroom.

Met de SaaS (Software as a Service) oplossing ZAL®, neemt JITpay™ uw facturatieprocessen aan de expediteur of het transportbedrijf over.

JITpay™ biedt ook de mogelijkheid om complexe prijsmodellen in kaart te brengen op basis van prestaties.

Het hart van ZAL® is de zogenaamde “factureringstunnel”. Hierdoor kan de expediteur de contractanten met korte tussenpozen factureren voor transportdiensten, maar ontvangt hij van JITpay™ slechts een gebundelde maandelijkse factuur. Het neveneffect hiervan is dat alle transportrelevante informatie door JITpay™ wordt gebundeld en teruggemeld aan het TMS.

GEAUTOMATISEERDE EN OP PRESTATIES GEBASEERDE FACTURERING VAN DE GEKOCHTE VERVOERSDIENST

De facturering van vervoersdiensten via ZAL® is volledig digitaal en dus geautomatiseerd. Het overeengekomen tarief en de digitale bestel- en leveringsgegevens vormen de basis voor de facturering.

Op basis hiervan worden de vrachtkosten berekend, rekening houdend met bijvoorbeeld de naleving van termijnen, enz. en worden facturen opgesteld. Doordat bij de schikking rekening is gehouden met de feitelijke prestatiegegevens, is de schikking “vrij van bezwaren”, d.w.z. dat een latere opheldering van verschillen niet nodig is.

De facturen aan de expediteurs/transportbedrijven kunnen onmiddellijk of periodiek worden verzonden.

MAAK VAN DUIZEND ÉÉN!

Geautomatiseerde vrachtfacturering kan worden aangevuld met de JITpay™ “Billing-Funnel”:

Met de JITpay™ “Billing-Funnel” kunnen contractanten onmiddellijk of met korte tussenpozen worden gefactureerd, terwijl voor de verzender een collectieve rekening wordt gegenereerd:

De JITpay™ “Billing-Funnel” betekent dat u, als verzender, nu nog maar één crediteur hebt en één bezwaarloze afrekening per maand ontvangt.

De vervoerders daarentegen worden onmiddellijk gefactureerd voor de geleverde dienst en op verzoek binnen 24 uur volledig betaald door JITpay™.

U kunt ook uw betalingstermijnen aan uw transportbedrijven met maximaal 90 dagen verlengen. Tegelijkertijd bindt u expediteurs en transportbedrijven aan u.

Facturering via ZAL® - de voordelen

DE DIENST ONMIDDELLIJK BETAALD

Transportbedrijf factoring

JITpay™ carrier factoring geeft verladers de mogelijkheid om hun contractanten snel te betalen en hun eigen betalingstermijnen te verlengen. Het opzetten van factoringstructuren is ingewikkeld en duur. Deze zijn reeds opgenomen in het JITpay™-systeem:Deze zijn reeds opgenomen in het JITpay™-systeem:

JITpay™ betaalt de expediteur/vervoerder gewoonlijk binnen 24 uur na verrekening. Als verlader krijgt u de mogelijkheid om uw betalingstermijnen flexibel te structureren en zo meer financiële armslag voor uzelf te creëren.

Vooral als u al lange betalingstermijnen hanteert, kunt u met JITpay™ Transport Contractor Factoring nog veel meer transportbedrijven aanspreken die afhankelijk zijn van een snelle betaling voor hun diensten. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de vrachttarieven.

Met JITpay™ verdiept u de samenwerking met uw bestaande partners en haalt u gemakkelijker nieuwe partners binnen.

Transportbedrijf factoring - de voordelen

DIGITAAL ORDERBEHEER

JITfleet™

JITfleet™ is een digitaal orderbeheersysteem met geïntegreerde telematica. Met JITfleet™ kunnen uw transportbedrijven orders ontvangen, voertuigen toewijzen (dispatching) en track & trace informatie terugsturen naar hun ERP-systeem. JITfleet™ bestaat uit een portaal (orderbeheer) en een APP (telematica), evenals een API voor integratie in bestaande systemen.

Met behulp van JITfleet™ krijgt u volledige transparantie van uw bestellingen, digitale laadbevestigingen, permanente track and trace informatie en een digitaal leveringsbewijs.

JITpay™ voorziet hen van JITfleet™ bij gebruik van centrale facturering. Dit betekent dat u uw vaste-routevervoerders snel en eenvoudig op uw ERP kunt aansluiten zonder extra investeringskosten.

JITfleet beschikt over interfaces met een groot aantal ERP- en TMS-systemen.

De JITfleet™-app is gratis beschikbaar voor  Android-toestellen hier in de Google Play Store. 

JITfleet™ - de functies