Verzenders

SLANKERE PROCESSEN, MEER FLEXIBILITEIT EN BETERE TOEGANG TOT VERVOERDERS

JITpay™ digitaliseert en bundelt de factureringsprocessen in de logistiek. In het kader van de centrale boekhouding (ZAL®), neemt JITpay™ de boekhouding van alle logistieke kosten voor de verzenders over en vat ze samen in slechts één, bv. maandelijkse, afrekening.

Centrale verrekening combineert JITpay™ met (reverse) factoring, waardoor de expediteurs/vervoerders onmiddellijk kunnen worden betaald en de verlader over flexibele betalingstermijnen beschikt. Dit geeft de verlader toegang tot veel meer transportcapaciteit en stelt hem in staat zijn expediteurs/vervoerders volledig transparant en prestatiegericht te factureren en te betalen via JITpay™.

CENTRALE BOEKHOUDING VAN ALLE LOGISTIEKE KOSTEN

ZAL®

Maak een einde aan die vervelende papierstroom.

Met de SaaS (Software as a Service) oplossing ZAL®, neemt JITpay™ uw facturatieprocessen aan de expediteur of het transportbedrijf over.

JITpay™ biedt ook de mogelijkheid om complexe prijsmodellen in kaart te brengen op basis van prestaties.

Het hart van ZAL® is de zogenaamde “factureringstunnel”. Dit stelt de verzender in staat de contractanten voor transportdiensten met korte tussenpozen te factureren, maar alleen een verzamelfactuur van JITpay™ te ontvangen, bijv. maandelijks. Het neveneffect hiervan is dat alle transportrelevante informatie door JITpay™ wordt gebundeld en teruggemeld naar het ERP van de verzender.

GEAUTOMATISEERDE EN OP PRESTATIES GEBASEERDE FACTURERING VAN DE GEKOCHTE VERVOERSDIENST

De facturering van vervoersdiensten via ZAL® is volledig digitaal en dus geautomatiseerd. Het overeengekomen tarief en de digitale bestel- en leveringsgegevens vormen de basis voor de facturering.

Op basis hiervan worden de vrachtkosten berekend, rekening houdend met bijvoorbeeld de naleving van termijnen, enz. en worden facturen opgesteld. Doordat bij de schikking rekening is gehouden met de feitelijke prestatiegegevens, is de schikking “vrij van bezwaren”, d.w.z. dat een latere opheldering van verschillen niet nodig is.

De facturen aan de expediteurs/transportbedrijven kunnen onmiddellijk of periodiek worden verzonden.

MAAK VAN DUIZEND ÉÉN!

Geautomatiseerde vrachtfacturering kan worden aangevuld met de JITpay™ “Billing-Funnel”:

Met de JITpay™ “Billing-Funnel” kunnen contractanten onmiddellijk of met korte tussenpozen worden gefactureerd, terwijl voor de verzender een collectieve rekening wordt gegenereerd:

De JITpay™ “Billing-Funnel” betekent dat u, als verzender, nu nog maar één crediteur hebt en één bezwaarloze afrekening per maand ontvangt.

De vervoerders daarentegen worden prompt gefactureerd voor de geleverde dienst en op verzoek binnen 24 uur volledig betaald door JITpay™.

U kunt ook uw betalingstermijnen aan uw transportbedrijven met maximaal 90 dagen verlengen. Tegelijkertijd bindt u expediteurs en transportbedrijven aan u.

Facturering via ZAL® - de voordelen

DE DIENST ONMIDDELLIJK BETAALD

(Omgekeerde) Factoring

JITpay™ "Reverse - Factoring" geeft verladers de mogelijkheid om hun contractanten snel te betalen en hun eigen betalingstermijnen te verlengen. Het opzetten van reverse factoring structuren is ingewikkeld en duur. In het JITpay™-systeem zijn deze al inbegrepen:

JITpay™ betaalt de expediteur/transporteur binnen 24 uur na verrekening. Als verlader krijgt u de mogelijkheid om uw betalingstermijnen flexibel te structureren en zo meer financiële armslag te creëren.

Vooral als u al lange betalingstermijnen hanteert, kunt u JITpay™ Reverse Factoring gebruiken om veel meer transportbedrijven aan te spreken die rekenen op een snelle betaling voor hun diensten. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de vrachttarieven.

Met JITpay™ verdiept u de samenwerking met uw bestaande partners en haalt u gemakkelijker nieuwe partners binnen.

(Omgekeerde) factoring - de voordelen

DIGITAAL ORDERBEHEER

JITfleet™

JITfleet™ is een digitaal orderbeheersysteem met geïntegreerde telematica. Met JITfleet™ kunnen uw transportbedrijven orders ontvangen, voertuigen toewijzen (dispatching) en track & trace informatie terugsturen naar hun ERP-systeem. JITfleet™ bestaat uit een portaal (orderbeheer) en een APP (telematica), evenals een API voor integratie in bestaande systemen.

Met behulp van JITfleet™ krijgt u volledige transparantie van uw bestellingen, digitale laadbevestigingen, permanente track and trace informatie en een digitaal leveringsbewijs.

JITpay™ biedt u JITfleet™ aan als een “white label product” wanneer u gecentraliseerde facturering gebruikt. Dit betekent dat u uw vaste-routevervoersbedrijven gemakkelijk en snel op uw ERP kunt aansluiten zonder extra investeringskosten.

JITfleet beschikt over interfaces met een groot aantal ERP- en TMS-systemen.

De JITfleet™-app is hier gratis beschikbaar voor Android-toestellen in de Google Play Store.

JITfleet™ - de functies