NADAWCA

USPRAWNIENIE PROCESÓW, ZWIĘKSZENIE ELASTYCZNOŚCI I LEPSZY DOSTĘP DO PRZEWOŹNIKÓW

JITpay™ digitalizuje i konsoliduje procesy rozliczeń logistycznych. W ramach scentralizowanej księgowości (ZAL®), JITpay™ zajmuje się rozliczaniem wszystkich kosztów logistycznych dla nadawców i konsoliduje je w jednym, np. miesięcznym zestawieniu.

Rozliczenie centralne łączy JITpay™ z faktoringiem, co umożliwia natychmiastową zapłatę przewoźnikom/spedytorom oraz elastyczne terminy płatności dla załadowcy. Daje to nadawcy dostęp do znacznie większych możliwości transportowych i pozwala mu na rozliczanie i płacenie przewoźnikom / firmom transportowym za pośrednictwem JITpay™ w sposób całkowicie przejrzysty i oparty na wynikach.

CENTRALNE ROZLICZANIE WSZYSTKICH KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH

ZAL®

Koniec z irytującym stosem papieru.

Dzięki rozwiązaniu SaaS (Software as a Service) ZAL®JITpay™ przejmuje Państwa procesy rozliczeniowe w stosunku do spedycji lub firmy transportowej.

JITpay™ oferuje również możliwość odwzorowania złożonych modeli cenowych opartych na wydajności.

Sercem ZAL® jest tzw. billing funnel. Dzięki temu załadowca może rozliczać się z kontrahentem za usługi transportowe w krótkich odstępach czasu, podczas gdy JITpay™ wysyła jedynie zbiorczą fakturę, np. w cyklu miesięcznym. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie informacje związane z transportem są łączone przez JITpay™ i przekazywane z powrotem do systemu ERP nadawcy.

ZAUTOMATYZOWANE I OPARTE NA WYNIKACH ROZLICZANIE ZAKUPIONYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH

Fakturowanie usług transportowych za pośrednictwem ZAL® jest w pełni cyfrowe i tym samym zautomatyzowane. Uzgodniona taryfa oraz cyfrowe dane dotyczące zamówienia i dostawy stanowią podstawę do rozliczeń.

Na podstawie tych informacji obliczana jest należność za fracht, z uwzględnieniem np. dotrzymania terminów itp. oraz tworzone są faktury. Ze względu na uwzględnienie w rozliczeniu rzeczywistych danych dotyczących wydajności, rozliczenie nie budzi zastrzeżeń, tzn. późniejsze wyjaśnianie różnic nie jest konieczne.

Faktury dla spedytorów / firm transportowych mogą być wystawiane natychmiast lub okresowo.

Ile to kosztuje?

JITpay™ pobiera tylko jedną opłatę za przesłaną fakturę transportową, w zależności od uzgodnionego terminu płatności. Żadnych ukrytych kosztów, żadnych niespodzianek.

Za 30 dni opłata JITpay™ wynosi 2,99% zafakturowanej kwoty. Oznacza to koszt w wysokości 14,95 € za zlecenie o wartości 500 €.
W przypadku 45 dni opłata JITpay™ wynosi 3,49% zafakturowanej kwoty. Oznacza koszt w wysokości 17,45 € za zlecenie o wartości 500 €.
W przypadku 60 dni opłata JITpay™ wynosi 3,99% zafakturowanej kwoty. Oznacza koszt w wysokości 19,95 € za zlecenie o wartości 500 €.
W przypadku 90 dni opłata JITpay™ wynosi 4,99% zafakturowanej kwoty. Jest to koszt w wysokości 24,95 € za zlecenie o wartości 500 €.

Zainteresowanie wzbudzone? Rejestracja w systemie JITpay™ jest bezpłatna i bez okresu umowy. Po prostu spróbuj:

Bezpłatna rejestracja

Z 1000 ZRÓB 1!

Automatyczne rozliczanie frachtu może być uzupełnione o billing funnel JITpay™:

Billing funnel JITpay™ pozwala na natychmiastowe lub odbywające się w krótkich okresach rozliczanie kontrahentów, generując jednocześnie zbiorczy rachunek dla nadawcy:

Dzięki billing funnel JITpay™ jako nadawca mają Państwo tylko jednego kredytora i otrzymują jedno rozliczenie w miesiącu.

Z drugiej strony, przewoźnicy są niezwłocznie rozliczani za wykonaną usługę i na żądanie otrzymują pełną zapłatę od JITpay™ w ciągu 48 godzin.

Dodatkowo mogą Państwo wydłużyć terminy płatności dla swoich firm transportowych nawet o 90 dni. Jednocześnie zacieśniają Państwo współpracę ze spedytorami i firmami transportowymi.

Rozliczenie za pomocą ZAL® – zalety

NATYCHMIASTOWA PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

Faktoring dla firm transportowych

Faktoring przewoźnika JITpay™ daje spedytorom możliwość szybkiego płacenia swoim kontrahentom i wydłużenia własnych terminów płatności. Tworzenie struktur faktoringowych jest skomplikowane i kosztowne. W systemie JITpay™ są one już uwzględnione:

JITpay™ zazwyczaj płaci spedytorowi/przewoźnikowi w ciągu 48 godzin od rozliczenia. Jako nadawca mają Państwo możliwość elastycznego kształtowania terminów płatności i tym samym zapewnienia sobie większej swobody finansowej.

Szczególnie jeśli już teraz stosujesz długie terminy płatności, możesz skorzystać z faktoringu JITpay™ dla kontrahentów transportowych, aby zająć się wieloma innymi firmami transportowymi, które są uzależnione od szybkiej zapłaty za swoje usługi. Może to prowadzić do znacznych oszczędności w stawkach frachtowych.

Dzięki JITpay™ pogłębiają Państwo współpracę z istniejącymi partnerami i łatwiej pozyskują nowych.

Faktoring dla firm transportowych - korzyści

CYFROWE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

JITfleet™

JITfleet™ to cyfrowy system zarządzania zamówieniami ze zintegrowaną telematyką. Dzięki JITfleet™ firmy transportowe mogą otrzymywać zlecenia, przydzielać pojazdy (wysyłka) oraz wysyłać informacje dotyczące śledzenia do swojego systemu ERP. JITfleet™ składa się z portalu (zarządzanie zamówieniami) i aplikacji (telematyka), jak również API do integracji z istniejącymi systemami.

Z pomocą JITfleet™ uzyskują Państwo pełną przejrzystość swoich zamówień, cyfrowe potwierdzenia załadunku, stałe informacje o śledzeniu przesyłek, jak również cyfrowy dowód dostawy.

JITpay™ zapewnia im JITfleet™ przy korzystaniu z centralnego rozliczania. Oznacza to, że mogą Państwo łatwo i szybko włączyć swoje firmy transportowe, z którymi Państwo regularnie współpracują do swojego systemu ERP bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

JITfleet™ posiada interfejsy do szerokiej gamy systemów ERP i TMS.

Aplikacja JITfleet™ jest dostępna dla urządzeń z systemem Android here za darmo w Google Play Storea , .

JITfleet™ – funkcje