Spedycja

DLA USPRAWNIENIA PROCESÓW, LEPSZEJ PŁYNNOŚCI I WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

JITpay™ digitalizuje i konsoliduje procesy rozliczeń logistycznych. W ramach scentralizowanej księgowości (ZAL®), JITpay™ zajmuje się rozliczaniem wszystkich kosztów logistycznych dla usługodawców spedycyjnych i logistycznych i konsoliduje je w jednym, np. miesięcznym zestawieniu.

Centralne rozliczenie łączy JITpay™ z faktoringiem (odwrotnym), co umożliwia natychmiastową zapłatę firmom transportowym oraz elastyczne terminy płatności dla spedytora. Daje to spedytorowi dostęp do znacznie większych możliwości transportowych i pozwala mu na rozliczanie i płacenie firmom transportowym za pośrednictwem JITpay™ w sposób całkowicie przejrzysty i oparty na wynikach.

CENTRALNE ROZLICZANIE WSZYSTKICH KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH

ZAL®

Koniec ze skomplikowanymi procesami.

Dzięki rozwiązaniu ZAL® JITpay™ przejmuje Państwa procesy rozliczeniowe w stosunku do firmy transportowej. Niezależnie od tego czy mają Państwo stałych partnerów, czy też kupują możliwości transportowe na rynku spot, rozliczenia JITpay™ można elastycznie i łatwo zintegrować z Państwa procesami, np. jako w pełni zautomatyzowane rozwiązanie bezpośrednio w Państwa systemie TMS lub jako dodatkową aplikację.

Sercem ZAL® jest tzw. billing funnel. Dzięki temu spedytor może rozliczać się z kontrahentem za usługi transportowe w krótkich odstępach czasu, podczas gdy JITpay™ wysyła jedynie zbiorczą fakturę, np. w cyklu miesięcznym. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie informacje związane z transportem są łączone przez JITpay™ i przekazywane z powrotem do systemu TMS.

ZAUTOMATYZOWANE I OPARTE NA WYNIKACH ROZLICZANIE ZAKUPIONYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH.

Fakturowanie usług transportowych za pośrednictwem ZAL® jest w pełni cyfrowe i tym samym zautomatyzowane. Uzgodniona taryfa oraz cyfrowe dane dotyczące zamówienia i dostawy stanowią podstawę do rozliczeń.

Zlecenia dla firm transportowych mogą być przekazywane z systemu TMS do systemu JITpay™ lub tworzone bezpośrednio w systemie JITpay™. Po wykonaniu usługi przez firmę transportową, JITpay™ automatycznie tworzy fakturę, uwzględniającą faktycznie wykonane usługi, takie jak postoje na trasie czy kilometraż ładunkowy. Eliminuje to często żmudną kontrolę faktur, tworzenie not uznaniowych i wyjaśnianie różnic, ponieważ rozliczenie jest tworzone jako niebudzące zastrzeżeń z uwzględnieniem rzeczywistych danych o wykonaniu.

Faktury dla firm transportowych mogą być wystawiane natychmiast lub okresowo.

Z 1000 ZRÓB 1!

Automatyczne rozliczanie frachtu może być uzupełnione o billing funnel JITpay™:

Billing funnel JITpay™ pozwala na natychmiastowe lub odbywające się w krótkich okresach rozliczanie kontrahentów przy jednoczesnym rozliczeniu zbiorczym za spedycję:

Dzięki billing funnel JITpay™ mają Państwo jako spedycja tylko jednego kredytora i otrzymują jedno rozliczenie w miesiącu.

Z drugiej strony, przewoźnicy są rozliczani niezwłocznie za wykonane usługi i w razie potrzeby otrzymują pełną zapłatę od JITpay w ciągu 24 godzin.

Dodatkowo mogą Państwo wydłużyć terminy płatności dla swoich firm transportowych nawet do 90 dni, podnosząc w ten sposób swoją płynność. Jednocześnie zacieśniają Państwo współpracę z firmami transportowymi.

Rozliczenie za pomocą ZAL® – zalety

NATYCHMIASTOWA PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

Faktoring (odwrotny)

Faktoring odwrotny JITpay™ daje spedytorom możliwość szybkiego płacenia kontrahentom i wydłużenia własnych terminów płatności. Tworzenie struktur faktoringu odwrotnego jest skomplikowane i kosztowne. W systemie JITpay™ są one już uwzględnione:

JITpay™ płaci firmie transportowej w ciągu 24 godzin od wystawienia faktury. Jako spedycja mają Państwo możliwość elastycznego kształtowania terminów płatności i tym samym zapewnienia sobie większej swobody finansowej.

Zwłaszcza, jeśli już korzystają Państwo z długich terminów płatności lub będą zmuszeni do ich przedłużenia w przyszłości ze względu na warunki rynkowe, faktoring odwrotny JITpay™ może ponownie pozwolić dotrzeć do wielu innych przewoźników, którzy są zmuszeni żądać szybkich płatności za swoje usługi. Może to prowadzić do znacznych oszczędności w stawkach frachtowych.

Dzięki JITpay™ pogłębiają Państwo współpracę z istniejącymi partnerami i łatwiej pozyskują nowych.

Faktoring (odwrotny) – korzyści

CYFROWE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

JITfleet™

JITfleet™ to cyfrowy system zarządzania zamówieniami ze zintegrowaną telematyką. Dzięki JITfleet™ firmy transportowe mogą otrzymywać zlecenia, przydzielać pojazdy (dyspozycja) oraz wysyłać informacje dotyczące śledzenia z powrotem do swojego systemu TMS. JITfleet™ składa się z portalu (zarządzanie zamówieniami) i aplikacji (telematyka), jak również API do integracji z istniejącymi systemami.

Z pomocą JITfleet™ uzyskują Państwo pełną przejrzystość swoich zamówień, cyfrowe potwierdzenia załadunku, stałe informacje o śledzeniu przesyłek, jak również cyfrowy dowód dostawy.

JITpay™ dostarcza Państwu JITfleet™ jako produkt „white label” podczas korzystania z centralnego rozliczania. Oznacza to, że mogą Państwo łatwo i szybko zarządzać firmami transportowymi, z którymi Państwo regularnie współpracują i włączyć je do swojego systemu TMS bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

JITfleet™ posiada interfejsy do szerokiej gamy systemów ERP i TMS.

Aplikacja JITfleet™ jest dostępna bezpłatnie dla urządzeń z systemem Android w sklepie Google Play.

JITfleet™ – funkcje

NATYCHMIASTOWE ROZLICZENIE I ZAPŁATA

JITinvoice

Dzięki JITinvoice mogą Państwo automatycznie tworzyć i wysyłać swoje faktury, a następnie natychmiast otrzymywać płatność za nie od JITpay™.

Dzięki JITinvoice mogą Państwo automatycznie tworzyć i wysyłać swoje faktury, a następnie natychmiast otrzymywać płatność za nie od JITpay™.

JITfleet™ generuje dokument dostawy, na podstawie którego JITinvoice generuje fakturę. Mogą Państwo dodać dodatkowe usługi (np. oddzielne okresy eksploatacji). Następnie za pomocą jednego kliknięcia można wysłać zleceniodawcy fakturę z zamówieniem i dowodem dostawy. 24 godziny po wysłaniu faktury otrzymają Państwo pieniądze na swoje konto. My przejmujemy kwestię wpłynięcia płatności od zleceniodawcy, upomnień o nieopłaconej fakturze, a także bierzemy na siebie ryzyko w przypadku, gdy Państwa zleceniodawca w ogóle nie zapłaci.

Dzięki JITfleet™ i JITinvoice mogą Państwo zdigitalizować swój proces handlowy i już nigdy nie będą Państwo czekać na pieniądze od klientów.

Korzyści w skrócie:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden