Spedycja

DLA USPRAWNIENIA PROCESÓW, LEPSZEJ PŁYNNOŚCI I WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

JITpay™ digitalizuje i konsoliduje procesy rozliczeń logistycznych. W ramach scentralizowanej księgowości (ZAL®), JITpay™ zajmuje się rozliczaniem wszystkich kosztów logistycznych dla usługodawców spedycyjnych i logistycznych i konsoliduje je w jednym, np. miesięcznym zestawieniu.

Centralne rozliczenie łączy JITpay™ z faktoringiem, co umożliwia natychmiastową zapłatę przewoźnikom oraz elastyczne terminy płatności dla spedytora. Daje to spedytorowi dostęp do znacznie większych możliwości transportowych i pozwala mu na rozliczanie i płacenie firmom transportowym za pośrednictwem JITpay™ w sposób całkowicie przejrzysty i oparty na wynikach.

CENTRALNE ROZLICZANIE WSZYSTKICH KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH

ZAL®

Koniec ze skomplikowanymi procesami.

Dzięki ZAL®, JITpay™ przejmuje rozliczenia z firmami transportowymi, z których korzystasz. Niezależnie od tego, czy masz stałych partnerów, czy kupujesz możliwości transportowe na rynku spot, rozliczenia za pośrednictwem JITpay™ można elastycznie i łatwo zintegrować z Twoimi procesami. Na przykład jako w pełni zautomatyzowane rozwiązanie bezpośrednio w systemie TMS lub jako dodatkowa aplikacja.

Sercem ZAL® jest tzw. billing funnel. Dzięki temu spedytor może wystawiać kontrahentom faktury za usługi transportowe w krótkich odstępach czasu, a od JITpay™ otrzymywać jedynie zbiorczą fakturę miesięczną. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie informacje związane z transportem są łączone przez JITpay™ i przekazywane z powrotem do systemu TMS.

ZAUTOMATYZOWANE I OPARTE NA WYNIKACH ROZLICZANIE ZAKUPIONYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH

Fakturowanie usług transportowych za pośrednictwem ZAL® jest w pełni cyfrowe i tym samym zautomatyzowane. Uzgodniona taryfa oraz cyfrowe dane dotyczące zamówienia i dostawy stanowią podstawę do rozliczeń.

Zlecenia dla firm transportowych mogą być przekazywane z systemu TMS do systemu JITpay™ lub tworzone bezpośrednio w systemie JITpay™. Po wykonaniu usługi przez firmę transportową, JITpay™ automatycznie tworzy fakturę, uwzględniającą faktycznie wykonane usługi, takie jak postoje na trasie czy załadunek KM. Eliminuje to często żmudny proces sprawdzania faktur, wystawiania not uznaniowych i wyjaśniania różnic, ponieważ rozliczenie jest tworzone „bez zastrzeżeń”, z uwzględnieniem rzeczywistych danych o wykonaniu.

Faktury dla firm transportowych mogą być wystawiane natychmiast lub okresowo.

Ile to kosztuje?

JITpay™ pobiera tylko jedną opłatę za przesłaną fakturę transportową, w zależności od uzgodnionego terminu płatności. Żadnych ukrytych kosztów, żadnych niespodzianek.

Za 30 dni opłata JITpay™ wynosi 2,99% zafakturowanej kwoty. Oznacza to koszt w wysokości 14,95 € za zlecenie o wartości 500 €.
W przypadku 45 dni opłata JITpay™ wynosi 3,49% zafakturowanej kwoty. Oznacza koszt w wysokości 17,45 € za zlecenie o wartości 500 €.
W przypadku 60 dni opłata JITpay™ wynosi 3,99% zafakturowanej kwoty. Oznacza koszt w wysokości 19,95 € za zlecenie o wartości 500 €.
W przypadku 90 dni opłata JITpay™ wynosi 4,99% zafakturowanej kwoty. Jest to koszt w wysokości 24,95 € za zlecenie o wartości 500 €.

Zainteresowanie wzbudzone? Rejestracja w systemie JITpay™ jest bezpłatna i bez okresu umowy. Po prostu spróbuj:

Bezpłatna rejestracja

Z 1000 ZRÓB 1!

Automatyczne rozliczanie frachtu może być uzupełnione o billing funnel JITpay™:

Billing funnel JITpay™ pozwala na natychmiastowe lub odbywające się w krótkich okresach rozliczanie kontrahentów przy jednoczesnym rozliczeniu zbiorczym za spedycję:

Dzięki billing funnel JITpay™ mają Państwo jako spedycja tylko jednego kredytora i otrzymują jedno rozliczenie w miesiącu.

Z drugiej strony, przewoźnicy są niezwłocznie rozliczani za wykonaną usługę i na żądanie otrzymują pełną zapłatę od JITpay™ w ciągu 48 godzin.

Dodatkowo mogą Państwo wydłużyć terminy płatności dla swoich firm transportowych nawet do 90 dni, podnosząc w ten sposób swoją płynność. Jednocześnie zacieśniają Państwo współpracę z firmami transportowymi. Równocześnie wiążesz z sobą firmy transportowe.

Rozliczenie za pomocą ZAL® – zalety

Doświadczenie

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Karta paliwowa

JITfuel™

Koniec problemów z limitami na karcie paliwowej!
Rozwiązaniem jest karta paliwowa JITfuel™ bez żadnych potrąceń na poczet zabezpieczenia!

Symbol_Haus_Kreis_Grün

Nie wymagamy weksli i depozytu. Twoje zlecenia transportowe są dla nas wystarczające

Symbol_Euro_Kreis_Grün

Karty są bez limitu, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem JITpay™

Symbol_Tankstelle_Kreis_Grün

Atrakcyjne ceny paliwa

Symbol_Tankstellen_Kreis_Grün

Dostęp do 15.000 stacji paliwowych w Europie, więcej informacji na: network.eurowag.com

Symbol_Münzen_Kreis_Grün

Bez ukrytych kosztów

Symbol_Blatt_Kreis_Grün

100% kompensacji emisji CO2 neutralnej dla środowiska

charging_icon.png

Sieć ładowarek dla e-Ciężarówek z ilością 136.000 lokalizacji w całej Europie

NATYCHMIASTOWA PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla przewoźników JITpay™ daje przewoźnikom możliwość szybkiego płacenia swoim kontrahentom i wydłużenia własnych terminów płatności. Tworzenie struktur faktoringowych jest skomplikowane i kosztowne. W systemie JITpay™ są one już uwzględnione:

JITpay™ zazwyczaj płaci przewoźnikom w ciągu 48 godzin od rozliczenia. Jako spedycja mają Państwo możliwość elastycznego kształtowania terminów płatności i tym samym zapewnienia sobie większej swobody finansowej.

Zwłaszcza jeśli już teraz stosujesz długie terminy płatności lub musisz je wydłużyć w przyszłości ze względu na warunki rynkowe, możesz skorzystać z faktoringu JITpay™ dla kontrahentów transportowych, aby zająć się wieloma innymi firmami transportowymi, które są uzależnione od szybkiej zapłaty za swoje usługi. Może to prowadzić do znacznych oszczędności w stawkach frachtowych.

Dzięki JITpay™ pogłębiają Państwo współpracę z istniejącymi partnerami i łatwiej pozyskują nowych.

Faktoring dla firm transportowych - korzyści

CYFROWE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

JITfleet™

JITfleet™ to cyfrowy system zarządzania zamówieniami ze zintegrowaną telematyką. Dzięki JITfleet™ firmy transportowe mogą otrzymywać zlecenia, przydzielać pojazdy (dyspozycja) oraz wysyłać informacje dotyczące śledzenia z powrotem do swojego systemu TMS. JITfleet™ składa się z portalu (zarządzanie zamówieniami) i aplikacji (telematyka), jak również API do integracji z istniejącymi systemami.

Z pomocą JITfleet™ uzyskują Państwo pełną przejrzystość swoich zamówień, cyfrowe potwierdzenia załadunku, stałe informacje o śledzeniu przesyłek, jak również cyfrowy dowód dostawy.

JITpay™ zapewnia im JITfleet™ przy korzystaniu z centralnego rozliczania. Oznacza to, że mogą Państwo łatwo i szybko zarządzać firmami transportowymi, z którymi Państwo regularnie współpracują i włączyć je do swojego systemu TMS bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

JITfleet™ posiada interfejsy do szerokiej gamy systemów ERP i TMS.

Aplikacja JITfleet™ jest dostępna dla urządzeń z systemem Android here za darmo w Google Play Storea , .

JITfleet™ – funkcje

NATYCHMIASTOWE ROZLICZENIE I ZAPŁATA

JITinvoice

Dzięki JITinvoice możesz automatycznie tworzyć i wysyłać swoje faktury, a następnie natychmiast je opłacać za pomocą JITpay™.

Dzięki JITinvoice możesz automatycznie tworzyć i wysyłać swoje faktury, a następnie natychmiast je opłacać za pomocą JITpay™.

JITfleet™ generuje potwierdzenie dostawy, na podstawie którego JITinvoice generuje fakturę. Możesz dodać dodatkowe usługi (np. oddzielne czasy stania). Następnie za pomocą jednego „kliknięcia” można wysłać klientowi fakturę z zamówieniem i dowodem dostawy. Po wysłaniu faktury pieniądze są zwykle dostępne na Twoim koncie 48 godziny później. Zajmujemy się otrzymaniem pieniędzy od klienta, przypomnieniem o fakturze, a także bierzemy na siebie ryzyko w przypadku, gdy Twój klient w ogóle nie zapłaci.

Dzięki JITfleet™ i JITinvoice zdigitalizowałeś swoje procesy handlowe i już nigdy nie będziesz czekał na pieniądze od swoich klientów.

Korzyści w skrócie:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden