STOPKA REDAKCYJNA

Dane wg § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG):

JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig
Niemcy

reprezentowana przez:
Dennis Wallenda (dyrektora zarządzającego)
Carsten Koch (dyrektora zarządzającego)

Kontakt:

e-Mail: support@JITpay.eu
Telefon: +49 531 387 630 – 10
Faks: +49 531 209 77 0 – 21

wpisana do:
rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 206807
NIP-EU: DE262466722
Właściwy organ nadzorczy:
Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Informacje obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem o wynagrodzeniach w instytucjach

Zakres stosowania

Zgodnie z § 1 ust. 1b niemieckiej ustawy o bankowości (KWG) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń w instytucjach w przypadku JITpay™ Financial GmbH zastosowanie znajduje rozporządzenie w sprawie wymogów ostrożnościowych dotyczących systemów wynagrodzeń w instytucjach (InstitsVergV). § 1 ust. 1b KWG i § 1 ust. 1 InstitutsVergV Rozporządzenia w sprawie wymogów nadzorczych dotyczących systemów wynagrodzeń w instytucjach (Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń w instytucjach – InstitsVergV). JITpay™ Financial GmbH nie spełnia jednak wymogów § 17 rozporządzenia InstitsVergV dla instytucji znaczących, w związku z czym stosuje się do niej tylko ogólne przepisy §§ 2 do 16 rozporządzenia InstitutsVergV.

System wynagrodzeń w JITpay™ Financial GmbH

Pracownicy i menedżerowie zatrudnieni w JITpay™ Financial GmbH mają umowy przedstawiające na piśmie wszystkie istotne regulacje dotyczące ich wynagrodzenia. Obecnie nie istnieje ekonomiczne uzależnienie pracowników i kadry kierowniczej od zmiennych składników wynagrodzenia, ponieważ system wynagrodzeń JITpay™ Financial GmbH przewiduje wyłącznie wynagrodzenie stałe. JITpay™ Financial GmbH spełnia wszystkie wymagania dotyczące systemu wynagrodzeń zgodnie z §§ 3 do 7 i 10 rozporządzenia InstitutsVergV. Ze względu na nieznaczną wielkość JITpay™ Financial GmbH pominięto szczegółową prezentację łącznej kwoty wszystkich wynagrodzeń.