Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG:

JITpay™ GmbH
Willy-Brandt-Platz 16 – 20
38102 Braunschweig
Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Dr. Daniel Steinke (algemeen directeur)

Dennis Wallenda (algemeen directeur)

Manuel Faeh (algemeen directeur)

Contakt:

E-Mail: support@JITpay.eu
Telefoon: +49 531 387 630 – 10
Fax: +49 531 209 77 0  21

ingeschreven in het
handelsregister van het kantongerecht Braunschweig onder HRB 206026

BTW-nummer: DE308198146

en

JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig
Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Dennis Wallenda (algemeen directeur)
Carsten Koch (algemeen directeur)

Contakt:

E-Mail: support@JITpay.eu
Telefoon: +49 531 387 630 – 10
Fax: +49 531 209 77 0 – 21

ingeschreven in het
handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Braunschweig onder nummer HRB 206807
BTW-nummer : DE262466722
Regelgevinggevende autoriteit:
Federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Duitsland

Verplichte informatie overeenkomstig de verordening inzake institutionele beloning

Toepassingsgebied

JITpay™ Financial GmbH is op grond van § 1 lid 1b KWG en § 1 lid 1 InstitutsVergV onderworpen aan de verordening inzake de wettelijke vereisten voor vergoedingssystemen van instellingen (Vergoedingsverordening voor instellingen – InstitsVergV). JITpay™ Financial GmbH voldoet echter niet aan de vereisten van § 17 InstitsVergV voor belangrijke instellingen, zodat alleen de algemene bepalingen van §§ 2 tot 16 InstitutsVergV op haar van toepassing zijn.

Het bezoldigingssysteem van JITpay™ Financial GmbH

De werknemers en managers in dienst van JITpay™ Financial GmbH hebben arbeidsovereenkomsten die schriftelijk zijn overeengekomen en alle relevante regelingen bevatten met betrekking tot hun respectieve beloning. Er is momenteel geen economische afhankelijkheid van de werknemers en managers van variabele beloningscomponenten, aangezien het beloningssysteem van JITpay™ Financial GmbH uitsluitend voorziet in een vaste beloning. JITpay™ Financial GmbH voldoet aan alle vereisten voor een vergoedingssysteem volgens §§ 3 tot 7, 10 InstitutsVergV. Wegens de geringe omvang van JITpay™ Financial GmbH wordt een gedetailleerde presentatie van het totaalbedrag van alle vergoedingen achterwege gelaten.