Otisk

Informace podle § 5 DDG:

JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig
Německo

Zastoupený:
Dennis Wallenda (výkonný ředitel)
Carsten Koch (výkonný ředitel)

Kontakt:

E-Mail: support@JITpay.eu
Telefon: +49 531 387 630 – 10
Fax: +49 531 209 77 0 – 21

zapsaná v
Obchodním rejstříku Okresního soudu v Braunschweigu pod číslem HRB 206807
DIČ: DE262466722
Regulační orgán:
Spolkový úřad pro finanční dohled (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Německo.

Povinné informace podle nařízení o institucionálním odměňování

Rozsah použití

Společnost JITpay™ Financial GmbH podléhá nařízení o regulačních požadavcích na systémy odměňování v institucích (InstitsVergV) podle § 1 odst. 1b KWG a § 1 odst. 1 InstitutsVergV. Společnost JITpay™ Financial GmbH však nesplňuje požadavky § 17 InstitsVergV pro významné instituce, takže se na ni vztahují pouze obecná ustanovení §§ 2 až 16 InstitutsVergV.

Systém odměňování společnosti JITpay™ Financial GmbH

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti JITpay™ Financial GmbH mají písemně sjednané pracovní smlouvy, které obsahují všechny příslušné předpisy týkající se jejich odměňování. V současné době neexistuje žádná ekonomická závislost zaměstnanců a vedoucích pracovníků na pohyblivých složkách odměny, protože systém odměňování společnosti JITpay™ Financial GmbH stanoví výhradně pevné odměny. JITpay™ Financial GmbH splňuje všechny požadavky na systém odměňování podle §§ 3 až 7, 10 InstitutsVergV. Vzhledem k malému rozsahu společnosti JITpay™ Financial GmbH je vynechána podrobná prezentace celkové výše všech odměn.