Odesílatele

ZEŠTÍHLENÍ PROCESŮ, ZVÝŠENÍ FLEXIBILITY A ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K DOPRAVCŮM.

JITpay™ digitalizuje a spojuje fakturační procesy v logistice. V rámci centrálního účetnictví (ZAL®) přebírá JITpay™ účtování všech logistických nákladů pro odesílatele a shrnuje je do jediného, např. měsíčního výkazu.

Centrální zúčtování kombinuje JITpay™ s faktoringem, což umožňuje okamžitou platbu dopravcům/odesílatelům a flexibilní platební podmínky pro odesílatele. Odesílatel tak získá přístup k mnohem větší přepravní kapacitě a prostřednictvím systému JITpay™ může zcela transparentně a na základě výkonnosti fakturovat a platit svým spedičním/dopravním společnostem.

CENTRÁLNÍ ÚČTOVÁNÍ VŠECH LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ

ZAL®

Skoncujte s otravnou záplavou papírů.

S řešením SaaS (software jako služba) ZAL® přebírá JITpay™ vaše fakturační procesy vůči spediční nebo přepravní společnosti.

JITpay™ také nabízí možnost mapování komplexních cenových modelů na základě výkonu.

Srdcem systému ZAL® je tzv. “zúčtovací tunel”. To umožňuje odesílateli fakturovat dodavatelům přepravní služby v krátkých intervalech, ale od společnosti JITpay™ obdržet pouze souhrnnou fakturu, např. měsíčně. Vedlejším efektem je, že všechny informace důležité pro přepravu jsou sdruženy systémem JITpay™ a hlášeny zpět do systému ERP odesílatele.

AUTOMATIZOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ ZAKOUPENÉ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY NA ZÁKLADĚ VÝKONU.

Vyúčtování přepravních služeb prostřednictvím ZAL® je plně digitální, a tedy automatizované. Podkladem pro fakturaci je dohodnutý tarif a digitální objednávka a informace o dodání. Základem pro fakturaci je tedy dohodnutý tarif a digitální objednávka a informace o dodání.

Na základě toho se vypočítá přepravné, přičemž se zohlední např. dodržení lhůt atd., a vystaví se faktury. Vzhledem k tomu, že se při vypořádání zohledňují údaje o skutečném plnění, je vypořádání “bez námitek”, tj. pozdější vyjasnění rozdílů není nutné.

Faktury zasílatelům/přepravním společnostem mohou být vystavovány okamžitě nebo pravidelně.

Kolik to stojí?

JITpay™ si účtuje pouze jeden poplatek za každou zaslanou fakturu za přepravu v závislosti na dohodnutém termínu platby. Žádné skryté náklady, žádná překvapení.

Za 30 dní je poplatek JITpay™ 2,99 % z fakturované částky. To znamená náklady ve výši 14,95 EUR za objednávku v hodnotě 500 EUR.
Po dobu 45 dnů je poplatek JITpay™ 3,49 % z fakturované částky. To představuje náklady ve výši 17,45 € za objednávku v hodnotě 500 €.
V případě 60 dnů je poplatek JITpay™ 3,99 % z fakturované částky. To představuje náklady ve výši 19,95 € na objednávku za 500 €.
V případě 90 dnů je poplatek JITpay™ 4,99 % z fakturované částky. To představuje náklady ve výši 24,95 € za objednávku v hodnotě 500 €.

Vzbudil zájem? Registrace u JITpay™ je bezplatná a bez smluvního období. Zkuste to:

Bezplatná registrace

PROMĚŇTE TISÍC V JEDEN!

Automatizovanou fakturaci nákladu lze doplnit pomocí JITpay™ “Billing-Funnel”:

JITpay™ “Billing-Funnel” umožňuje dodavatelům vystavovat faktury okamžitě nebo v krátkých intervalech a zároveň generovat souhrnné vyúčtování pro odesílatele:

“Billing-Funnel” JITpay™ znamená, že jako odesílatel máte nyní pouze jednoho věřitele a měsíčně dostáváte jeden výpis bez námitek.

Na druhou stranu je dopravcům poskytnutá služba ihned vyúčtována a na požádání je do 48 hodin plně uhrazena společností JITpay™.

Můžete si také prodloužit platební podmínky vůči dopravním společnostem až o 90 dní. Zároveň si k sobě připoutáte spediční a přepravní firmy.

Fakturace přes ZAL® - výhody

PLNĚNÍ VYPLACENO OKAMŽITĚ

Faktoring dopravních společností

JITpay™ factoring dopravců dává odesílatelům možnost rychle platit svým dodavatelům a prodloužit vlastní platební podmínky. Vytváření faktoringových struktur je složité a nákladné. Ty jsou již součástí systému JITpay™:

JITpay™ obvykle platí speditérovi/přepravci do 48 hodin od vyúčtování. Jako odesílatel máte možnost flexibilně strukturovat své platební podmínky a vytvořit si tak větší finanční prostor.

Zejména pokud již používáte dlouhé platební lhůty, můžete pomocí JITpay™ Transport Contractor Factoring oslovit mnohem více dopravních společností, které jsou závislé na rychlé úhradě svých služeb. To může vést k výrazným úsporám nákladů na přepravu.

S JITpay™ prohloubíte spolupráci se svými stávajícími partnery a snadněji získáte nové partnery.

Faktoring dopravních společností - výhody

správa digitálních objednávek

JITfleet™

JITfleet™ je digitální systém pro správu objednávek s integrovanou telematikou. Pomocí JITfleet™ mohou vaše přepravní společnosti přijímat objednávky, přiřazovat vozidla (dispečink) a odesílat informace o sledování a trasování zpět do svého systému ERP. JITfleet™ se skládá z portálu (správa objednávek) a APP (telematika) a také z API pro integraci do stávajících systémů.

S pomocí JITfleet™ získáte úplnou transparentnost svých objednávek, digitální potvrzení o nakládce, trvalé informace o sledování a dohledávání a také digitální potvrzení o doručení.

JITpay™ jim poskytuje JITfleet™ při použití centrální fakturace. To znamená, že můžete snadno a rychle připojit své dopravní společnosti na pevné trase k systému ERP bez dalších investičních nákladů.

JITfleet™ je propojen s celou řadou systémů ERP a TMS.

Aplikace JITfleet™ je zdarma k dispozici pro zařízení se systémem Android zde v obchodě Google Play.  

JITfleet™ - funkce