Odesílatele

ZEŠTÍHLENÍ PROCESŮ, ZVÝŠENÍ FLEXIBILITY A ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K DOPRAVCŮM.

JITpay™ digitalizuje a spojuje fakturační procesy v logistice. V rámci centrálního účetnictví (ZAL®) přebírá JITpay™ účtování všech logistických nákladů pro odesílatele a shrnuje je do jediného, např. měsíčního výkazu.

Centrální zúčtování kombinuje JITpay™ s (reverzním) factoringem, který umožňuje okamžitou platbu speditérům/přepravcům a flexibilní platební podmínky pro odesílatele. Odesílatel tak získá přístup k mnohem větší přepravní kapacitě a prostřednictvím systému JITpay™ může zcela transparentně a podle výkonu účtovat a platit svým speditérům/přepravcům.

CENTRÁLNÍ ÚČTOVÁNÍ VŠECH LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ

ZAL®

Skoncujte s otravnou záplavou papírů.

S řešením SaaS (software jako služba) ZAL® přebírá JITpay™ vaše fakturační procesy vůči spediční nebo přepravní společnosti.

JITpay™ také nabízí možnost mapování komplexních cenových modelů na základě výkonu.

Srdcem systému ZAL® je tzv. „zúčtovací tunel“. To umožňuje odesílateli fakturovat dodavatelům přepravní služby v krátkých intervalech, ale od JITpay™ obdržet pouze souhrnnou fakturu, např. měsíční. Vedlejším efektem je, že všechny informace důležité pro přepravu jsou sdruženy službou JITpay™ a hlášeny zpět do systému ERP odesílatele.

AUTOMATIZOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ ZAKOUPENÉ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY NA ZÁKLADĚ VÝKONU.

Vyúčtování přepravních služeb prostřednictvím ZAL® je plně digitální, a tedy automatizované. Základem pro fakturaci je dohodnutý tarif a digitální objednávka a informace o dodání.

Na základě toho se vypočítá přepravné, přičemž se zohlední např. dodržení lhůt atd., a vystaví se faktury. Vzhledem k tomu, že se při vypořádání zohledňují údaje o skutečném plnění, je vypořádání „bez námitek“, tj. pozdější vyjasnění rozdílů není nutné.

Faktury zasílatelům/přepravním společnostem mohou být vystavovány okamžitě nebo pravidelně.

PROMĚŇTE TISÍC V JEDEN!

Automatizovanou fakturaci nákladu lze doplnit pomocí JITpay™ „Billing-Funnel“:

JITpay™ „Billing-Funnel“ umožňuje dodavatelům vystavovat faktury okamžitě nebo v krátkých intervalech a zároveň generovat souhrnné vyúčtování pro odesílatele:

„Billing-Funnel“ JITpay™ znamená, že jako odesílatel máte nyní pouze jednoho věřitele a měsíčně dostáváte jeden výpis bez námitek.

Na druhou stranu je dopravcům poskytnutá služba ihned vyúčtována a na požádání do 24 hodin plně uhrazena společností JITpay.

Můžete si také prodloužit platební podmínky vůči dopravním společnostem až o 90 dní. Zároveň si k sobě připoutáte spediční a přepravní firmy.

Fakturace přes ZAL® - výhody

PLNĚNÍ VYPLACENO OKAMŽITĚ

(Obrácený) faktoring

JITpay™ "Reverse - Factoring" dává odesílatelům možnost rychle zaplatit svým dodavatelům a prodloužit vlastní platební podmínky. Vytváření struktur reverzního faktoringu je složité a nákladné. V systému JITpay™ jsou již zahrnuty:

JITpay™ platí spediční/přepravní společnosti do 24 hodin od vyúčtování. Jako odesílatel máte možnost flexibilně strukturovat své platební podmínky a vytvořit si tak větší finanční prostor.

Zejména pokud již používáte dlouhé platební lhůty, můžete pomocí JITpay™ Reverse Factoring oslovit mnohem více dopravních společností, které si zakládají na rychlé platbě za své služby. To může vést k výrazným úsporám nákladů na přepravu.

S JITpay™ prohloubíte spolupráci se svými stávajícími partnery a snadněji získáte nové partnery.

(Obrácený) faktoring - výhody

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH OBJEDNÁVEK

JITfleet™

JITfleet™ je digitální systém pro správu objednávek s integrovanou telematikou. Pomocí JITfleet™ mohou vaše přepravní společnosti přijímat objednávky, přiřazovat vozidla (dispečink) a odesílat informace o sledování a trasování zpět do svého systému ERP. JITfleet™ se skládá z portálu (správa objednávek) a APP (telematika) a také z API pro integraci do stávajících systémů.

S pomocí JITfleet™ získáte úplnou transparentnost svých objednávek, digitální potvrzení o nakládce, trvalé informace o sledování a dohledávání a také digitální potvrzení o doručení.

JITpay™ vám poskytuje JITfleet™ jako „white label produkt“ při použití centralizované fakturace. To znamená, že můžete snadno a rychle připojit své dopravní společnosti na pevné trase k systému ERP bez dalších investičních nákladů.

JITfleet™ je propojen s celou řadou systémů ERP a TMS.

Aplikace JITfleet™ je zdarma k dispozici pro zařízení se systémem Android v obchodě Google Play zde.

JITfleet™ - funkce