Kariera

Jak mogę się zgłosić?

Dobrze przygotowane portfolio kandydata zwiększa Państwa szanse na pozytywny wynik rekrutacji. Dlatego prosimy o przesyłanie tylko kompletnych aplikacji, list motywacyjny i CV to często za mało, aby uzyskać pełny obraz kandydata jeszcze przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną.
Poniższe punkty mogą pomóc w skompletowaniu portfolio:

  • List motywacyjny
  • Curriculum vitae
  • Dyplom ukończenia edukacji zawodowej
  • Dyplom szkoły wyższej
  • Referencje dotyczące pracy
  • Próbki pracy
  • Certyfikaty
  • Certyfikaty szkoleniowe

Zapraszamy do przesłania nam dokumentów pocztą lub e-mailem.